Baner
Wspólnicy
Dawid Sokołowski - RADCA PRAWNY

Dawid Sokołowski jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył  z  wynikiem bardzo dobrym oraz wyróżnieniem.

Tytuł radcy prawnego otrzymał w 2006 roku po odbyciu aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od 1999 roku jako prawnik a następnie jako aplikant radcowski w kancelarii Pruchniewicz Staniszewski Spółka Adwokacka w Warszawie oraz jako wewnętrzny doradca podmiotów gospodarczych funkcjonujących na rynku krajowym, zajmując się przede wszystkim szeroko pojętym prawem gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości a ponadto prawem korporacyjnym i bankowym w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze komercyjnym.

Od stycznia 2005 roku pracował na stanowisku aplikanta radcowskiego a następnie na stanowisku radcy prawnego w Kancelarii Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy sp.k. Do jego obowiązków należało, prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, przygotowywanie pism procesowych, analiza umów, praca związana z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego oraz bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego i cywilnego, cywilno- procesowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa podatkowego.

Dawid Sokołowski zajmuje się w szczególności prawem nieruchomości a także prawem cywilnym, handlowym i podatkowym, skupiając się na obsłudze transakcji oraz bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Specjalizuje się również w zakresie fuzji i przejęć. Świadczy wszelkie usługi z zakresu analizy stanu spółek (prawnego i podatkowego due dilligence), a następnie opracowania optymalnej koncepcji przejęcia/połączenia ze szczególnym uwzględnieniem korzystnych rozwiązań podatkowych.

W sferze prawa procesowego Dawid Sokołowski rozwija swoje zainteresowania w zakresie postępowań związanych z prawem cywilnym i gospodarczym, prawem budowlanym, prawem upadłościowym i naprawczym. Prowadzi także praktykę z zakresu prawa autorskiego, negocjacji warunków umów inwestycyjnych oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów.

Biegle włada językiem angielskim.

Sokołowska, Sokołowski - radcy prawni © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by: code4.pl