Baner
Kancelaria

Kancelaria Radców Prawnych Sokołowska, Sokołowski Radcy Prawni spółka komandytowa została założona w 2007 roku, stanowiąc kontynuację działalności w zakresie świadczenia pomocy prawnej wykonywanej uprzednio w ramach indywidualnej kancelarii przez radcę prawnego Małgorzatę Sokołowską oraz przez radcę prawnego Dawida Sokołowskiego w ramach współpracy z istniejącą od 2003 roku Kancelarią Radców Prawnych.

Podstawowym celem powołania spółki było utworzenia Kancelarii, która jest wysoce wyspecjalizowana w wybranych dziedzinach prawa przy jednoczesnym zachowaniu przyjaznej Klientowi atmosfery, profesjonalnej i terminowej obsługi prawnej a także elastycznym wyczuciu rynku i natychmiastowej reakcji na zmieniające się przepisy prawa. Istotnym powodem było również umożliwienie swobodnego podejmowania się prowadzenia spraw nietypowych i precedensowych w zależności od preferencji zawodowych Wspólników, którzy w ramach świadczonej pomocy prawnej gwarantują wysoki jej poziom przy uwzględnieniu bogatej wiedzy oraz praktyki nabytej w trakcie wieloletniej współpracy z renomowanymi warszawskimi kancelariami.

Cel ten jest realizowany przez specjalizację Wspólników oraz współpracowników w wybranych dziedzinach prawa, jak również poprzez stałą współpracę z doświadczonymi doradcami podatkowymi i renomowaną Kancelarią Notarialną, co zapewnia przyjęcie kompleksowych rozwiązañ organizacyjnych wzorowanych na najlepszej tradycji świadczenia usług prawnych przy wykorzystaniu opinii i poglądów kształtowanych przez kręgi uniwersyteckie oraz w oparciu o przyjęte i utrwalone orzecznictwo sądowe.

W ciągu minionych lat dołożyliśmy wszelkiej staranności w celu zdobycia bogatego doświadczenia oraz rozległej praktyki zawodowej czego wyrazem był dynamiczny rozwój Kancelarii w ostatnim okresie prowadzenia przez nią działalności. Rozwój ten przejawiał się przede wszystkim  w aspekcie zwiększenia liczby naszych stałych klientów, wagi i zawiłości prowadzonych spraw oraz ich różnorakiego profilu pozwalającego na stałe rozwijanie wiedzy prawniczej w wielu, często nowych dziedzinach prawa.
Nowoczesne wyposażenie techniczne i informatyczne naszej Kancelarii oraz fachowy personel pomocniczy dodatkowo zapewniają naszym Klientom świadczenie kompetentnej i rzetelnej pomocy prawnej w krótkim czasie.

Dbając o zapewnienie pełnej ochrony prawnej naszym Klientom, Kancelaria Sokołowska, Sokołowski Radcy Prawni spółka komandytowa szczególną uwagę poświęca zapewnieniu całkowitej poufności informacji uzyskanych od Klientów stosownie do zasad wynikających w tym zakresie z obowiązujących przepisów prawa oraz utrwalonych reguł i zasad etyki zawodu radcy prawnego.

Sokołowska, Sokołowski - radcy prawni © 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone.
created by: code4.pl